VAN WENS NAAR WERK

Gelukkig stemmend werk is een vanzelfsprekend ideaal geworden. We zijn onze broodwinning niet meer gaan beschouwen als louter noodzaak, maar ook als een manier om tot zelfontplooiing te komen en betekenis aan ons bestaan te geven.

Behalve geld verdienen willen we graag iets wezenlijks van onszelf geven in een omgeving waar dat van harte ontvangen wordt. We functioneren ook het best als we in overeenstemming met onze capaciteiten, verlangens en inspiratie kunnen handelen en respons krijgen.

Zelfontplooiing speelt zich echter zelden af volgens een voortdurend opgaande en vloeiende lijn. Het is eerder een cyclisch proces waarin tijden van groei, gemak en flow, afgewisseld worden met kortere of langere periodes van stagnatie, tegenwind en chaos. LEES VERDER
 
© 2010 Tanya de Wit